خط مشی کیفیت

 
به منظور استقرار، برقراری و نگهداری نظام مدیریت کیفیت در شرکت ریل اندیشان دانا، مدیریت ارشد این شرکت تعهد خود را به اصول خط مشی کیفیت اعلام شده در موارد زیر بیان می‌دارد: • ارتقای نظام مهندسی شرکت از طریق بکارگیری فن‌آوری‌های نوین، گسترش سطوح کارشناسی و آموزش‌های تخصصی منابع انسانی.
• ارزیابی پتانسیل نیروی انسانی گزینش‌شده و اعمال راهکارهای برنامه‌ریزی شده برای ارتقاء توان فردی نیروهای کارآمد و آموزش آنها در سطوح فنی و مدیریتی به منظور ایجاد زمینه رشد و فعالیت در عرصه کار و سازندگی.
• استفاده از روش‌های علمی و استانداردهای مدیریت پروژه برای تحویل به موقع و با کیفیت پروژه‌ها.
• دستیابی به رضایت کارفرما با رعایت شرایط عمومی و خصوصی پیمان و مطابقت دقیق با مشخصات فنی پروژه.
• پایش، اندازه‌گیری و کنترل مستمر مدیریت تضمین کیفیت با استفاده از آمارها و تحلیل‌های آماری به منظور دستیابی به بهبود مداوم عملکرد سازمان.
مدیریت و تمامی کارکنان شرکت مهندسی ریل اندیشان دانا با استعانت از خداوند متعال، متعهدانه تمامی سعی و تلاش خود را در جهت نیل به خط مشی سازمان به کار می‌گیرند و نسبت به توسعه سازمان در ذیل خط مشی کیفیت تدوین یافته و ارتقاء خدمات فنی و مهندسی در کشور، کوشش می‌نمایند.