هیئت مدیره

مرتضی اسماعیلی

عضو هیات مدیره و معاون فنی و مهندسی


دکترای عمران-راه آهن، دانشگاه تهران-علم و صنعت

مسعود فتحعلی

عضو و رئیس هیات مدیره


دکترای عمران- کارشناسی ارشد راه‌آهن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

امید صیادی

عضو هیات مدیره و مدیرعامل


کارشناس ارشد عمران - راه

امیر آزادبخش

عضو هیات مدیره و مدیر برنامه‌ریزی و پشتیبانی


کارشناس ارشد راه آهن