پخش فیلم معرفی قابلیت‌های شرکت از شبکه چهار سیما – برنامه فن آوران دانش- ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶