اعضای شرکت

مشخصات كلی اعضاء هيات مديره

مرتضی اسماعیلی

عضو هیات مدیره و معاون فنی و مهندسی


دکترای عمران- راه آهن
دانشگاه تهران- علم و صنعت
20 سال سابقه کار

مسعود فتحعلی

عضو و رئیس هیات مدیره


دکترای عمران- کارشناسی ارشد راه آهن
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
15 سال سابقه کار

امید صیادی

عضو هیات مدیره و مدیرعامل


فوق لیسانس عمران- راه
دانشگاه علم و صنعت ایران
10 سال سابقه کار

امیر آزادبخش

عضو هیات مدیره و مدیر برنامه ریزی و پشتیبانی


فوق لیسانس راه آهن
دانشگاه علم و صنعت ایران
5 سال سابقه کار

(گروه مشاوران عالی)

 

فریدون مقدس نژاد

مشاور عالی


دکترای عمران- راه
دانشگاه سیدنی- امیرکبیر
25 سال سابقه کار

حمید رضا حیدری نوقابی

مدیر پروژه


دکترای راه آهن
دانشگاه علم و صنعت ایران
5 سال سابقه کار
 

(همکاران)

کامیار کرباسی آرانی


دکتری عمران-زلزله
دانشگاه تهران
15 سال سابقه کار

مهدی عصاری


دکتری مکانیک سنگ
دانشگاه صنعتی شاهرود
15 سال سابقه کار

حسین کلانتر


فوق لیسانس عمران-ژئوتکنیک
دانشگاه علم و صنعت ایران
5 سال سابقه کار

محمد امین سهرابی


فوق لیسانس عمران-سازه‌های دریایی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مدیر محصولات حوزه دیجیتال