خط مشی کیفیت

 
به منظور استقرار، برقراری و نگهداری نظام مدیریت کیفیت در شرکت ریل اندیشان دانا، مدیریت ارشد این شرکت تعهد خود را به اصول خط مشی کیفیت اعلام شده در موارد زیر بیان می دارد:
• ارتقای نظام مهندسی شرکت از طریق بکارگیری فن آوری های نوین، گسترش سطوح کارشناسی و آموزش های تخصصی منابع انسانی.
• ارزیابی پتانسیل نیروی انسانی گزینش شده و اعمال راهکارهای برنامه ریزی شده برای ارتقاء توان فردی نیروهای کارآمد و آموزش آنها در سطوح فنی و مدیریتی به منظور ایجاد زمینه رشد و فعالیت در عرصه کار و سازندگی.
• استفاده از روش های علمی و استانداردهای مدیریت پروژه برای تحویل به موقع و با کیفیت پروژه ها.
• دستیابی به رضایت کارفرما با رعایت شرایط عمومی و خصوصی پیمان و مطابقت دقیق با مشخصات فنی پروژه.
• پایش، اندازه گیری و کنترل مستمر مدیریت تضمین کیفیت با استفاده از آمارها و تحلیل های آماری به منظور دستیابی به بهبود مداوم عملکرد سازمان.
مدیریت و تمامی کارکنان شرکت مهندسی ریل اندیشان دانا با استعانت از خداوند متعال، متعهدانه تمامی سعی و تلاش خود را در جهت نیل به خط مشی سازمان به کار می گیرند و نسبت به توسعه سازمان در ذیل خط مشی کیفیت تدوین یافته و ارتقاء خدمات فنی و مهندسی در کشور، کوشش می نمایند.