پشتیبانی از دوره آموزشی راه‌آهن ایران و ایتالیا (دوره نگهداری و تعمیرات)